Barnoota Bu'uura Tekinolojii Koompuutaraa keessatti Faayidaafi Miidhaa Tekinoolojii Odeeffannoo(Information Technology), Maalummaa TQO(HW & SW), Interneetaa, Nageenya Interneetaa(internet Security), Cimdaa(Network), Kuusdeetaa, fikkf baranna

Course Reviews:

Average Rating 0
0 Ratings
Details
5 Stars 0
4 Stars 0
3 Stars 0
2 Stars 0
1 Stars 0

No reviews yet.

Server Error
500
Server Error